Ресурси

Победи со интегритет: заработувај ја довербата на граѓаните во политичките партии
арапски Прикажи PDF
француски Прикажи PDF
шпански Прикажи PDF
албански Прикажи PDF
македонски Прикажи PDF
Успешна приказна во Колумбија и Северна Македонија

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО КОЛУМБИЈА И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ГО ОЦЕНУВААТ И РЕФОРМИРААТ „ПОЛИТИЧКИОТ ИНТЕГРИТЕТ“

Среда, 19 јануари 2022 година


Во време на антидемократски реакции и зголемена политичка поларизација, довербата на јавноста во политичките партии е загрижувачки ниска. Партиите се повеќе се перципираат како ориентирани во елитата и нерепрезентативни за јавноста поради корупцијата, популизмот и поголемите финансиски трошоци за ангажирање во политиката. Иако политичките партии треба да играат клучна улога во демократското владеење - одговорно да ги здружат грижите на граѓаните во политиката, како и; проверка, избирање и влијание врз политичките лидери - тие често се борат да го сторат тоа, дополнително отуѓувајќи ја јавноста.

За да ја заслужат довербата на граѓаните и да служат како шампиони за инклузивна демократија, политичките партии не треба само да дејствуваат во најдобар интерес на јавноста; тие треба да покажат како го постигнуваат тоа со редовно оценување и реформирање на нивните внатрешни процеси за да бидат по „засновани на интегритет“.

Македонските застапници за интегритет и персоналот на НДИ разговараат за интегритетот на политичките партии за време на сесија за обука.

Македонските застапници за интегритет и персоналот на НДИ разговараат за интегритетот на политичките партии за време на сесија за обука.

За да помогне во овој процес, NDI разви Win With Integrity: Earning Citizen Trust in Political Parties, нова рамка за самооценување и застапување што ги води партиите додека ги оценуваат внатрешните структури, процедури и практики со критичка леќа со цел да се преиспитаат и преобликуваат процесите да се подобри партискиот интегритет. Рамката опфаќа пет клучни димензии за интегритетот на партијата:

  • Организациска структура и внатрешни процеси, кои ги испитуваат партиските устави/законски акти и вклучување на маргинализирани групи и поднационални ограноци;
  • Организациска култура, која го испитува донесувањето одлуки, одговорите на недоличното однесување и лидерското однесување;
  • Процеси на проверка и селекција на кандидатите, кои ги испитуваат процесите што ги проверуваат кандидатите пред нивниот избор и кандидирајќи кандидати од маргинализираните заедници;
  • Различност, еднаквост и инклузија, која го испитува донесувањето одлуки, про-политиките, квотите и финансиската поддршка за жените, младите, лицата со попреченост, ЛГБТИ+ и етничките/верските малцинства; и
  • Прибирање средства и управување со финансии, што ги испитува забраните за собирање средства, обелоденувањето и практиките на транспарентност.

НДИ ја пилотираше рамката „Победи со интегритет“ со 12 политички партии (ширум политичкиот спектар) и 16 граѓански организации во Колумбија и Северна Македонија. Учесниците или „застапниците за интегритет“ вклучуваа членови на парламентот, локални советници, партиски директори, лидери на женски и младински крила, функционери на партиски ограноци и луѓе од различни позиции во граѓанските организации. Поголемиот дел од учесниците припаѓале на историски недоволно застапени заедници, идентификувајќи се како жени, млади луѓе, ЛГБТКИ+, кои припаѓаат на етнички и верски малцинства или со идентитети кои се вметнати кај нив.

Политичките партии го зајакнуваат внатрешниот интегритет

12-те политички партии учеснички направија онлајн анкета во која ги испитуваше нивните внатрешни процеси на интегритет и какви било прекини помеѓу пишаните правила и дејствија што се случуваат во пракса.

Во Колумбија, две партии, Partido Cambio Radical и Partido de la U, ги искористија резултатите од нивните проценки за да направат промени во нивното стратешко планирање. Тие усвоија вкупно десет нови реформи за интегритетот во клучните партиски документи. Генералниот секретар на Cambio Radical сподели:„Кога составивме алатка за самооценување за стратешко планирање [...] методологијата за интегритет што нè научи Националниот демократски институт беше од витално значење за успешно развивање на оваа работа“.

Win With Integrity е достапна на албански, арапски, англиски, француски, македонски и шпански.

Win With Integrity е достапна на албански, арапски, англиски, француски, македонски и шпански.

Реформите усвоени од двете колумбиски партии се фокусираа на неколку реформи, вклучително и подобрување на оние насочени околу инклузивноста. Виш советник од Партидо де ла У размислуваше дека „благодарение на овој процес, можевме да сфатиме дека секторот ЛГБТКИ+, секторот на жртвите и секторот за хендикепирани немаат институционален и формален простор во партијата. [...] Во процесот на обнова на партијата, овие групи беа вклучени во националното раководство“. И двете партии ја искористија оценката за унапредување на позициите на жените во партиите. Partido Cambio Radical неодамна ги претстави своите кандидатски листи за изборите за сенатот во 2022 година, на кои 47 отсто од кандидатите се жени во споредба со 30 отсто на последните избори. Во Partido de la U, кандидатот највисоко на листата за изборите за сенатот за прв пат во историјата е афро-колумбијка.

Исто така, неколку политички партии од Северна Македонија продолжија со реформите за интегритет по нивните оценки поврзани со реструктуирањето на процесите на проверка и селекција на кандидатите; и зголемување на разновидноста, правичноста и вклучувањето на историски недоволно застапените заедници пред локалните избори во октомври 2021 година.

Висок партиски лидер што ја претставува Алијансата за Албанците, ја истакна важноста на партискиот интегритет, велејќи: „Мислам дека интегритетот во голема мера се заснова на етички закони, врз основа на кои можеме да се организираме [и] да се почитуваме едни со други [ ...] Темата за интегритет е многу важна и тоа е нешто што треба да се продолжи во иднина за наше добро и за доброто на [граѓаните]“.

Илустрација на граѓанските организации кои даваат препораки за интегритет на политичките партии во Колумбија, од AmazINK.

Илустрација на граѓанските организации кои даваат препораки за интегритет на политичките партии во Колумбија, од AmazINK.

Граѓанските организации се залагаат за интегритет на политичките партии

Граѓанските организации имаат важна улога во зајакнувањето на партискиот интегритет – централна компонента на програмата. За време на пилотот, НДИ свика претставници од граѓанските организации за да разговараат за нивниот ангажман во заедницата со членовите на партијата. Како резултат на тоа, Камбио радикал во Колумбија покани младинска граѓанска организација да ги едуцира партиските членови за потребите на младите. Слично на тоа, Либерално-демократската партија во Северна Македонија покани претставници од ЛГБТКИ+ и организациите за лица со попреченост да присуствуваат на нивната внатрешна комисија за човекови права. Младински лидер од Националниот младински совет во Северна Македонија ја објасни користа од ангажманот, велејќи дека „беше навистина успешен бидејќи беше постигнат консензус меѓу младинскиот сектор, политичките партии и меѓународните партнери. Иако процесот беше доста долг, заедно дојдовме до квалитетно решение“.

Друг учесник во Северна Македонија, претставник од Охридскиот Институт за економски стратегии и меѓународни односи, генерално заклучи дека „не само што политичките партии треба да се отворат за граѓанските организации; граѓанските организации треба да се отворат и за политичките партии. Во секоја граѓанска организација треба да има лице за контакт за политичките партии. На овој начин, може да се обезбеди експертиза на партиите од граѓанските организации“.

Успехот на Win With Integrity е забележителен и расте. NDI работи со партии и застапници во Еквадор, Ел Салвадор, Мексико и Брегот на Слоновата Коска.


Автор: Хедвиг Тиндберг, член на тимот на политичките партии